Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2022-2023

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2022-2023

Beste (ouders van) leden, ereleden, leden van verdienste, erevoorzitter, vrijwilligers van
IJshockeyvereniging Eindhoven Kemphanen,

Graag nodigen we jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering van dit seizoen.

Datum:   woensdag 12 juli
Locatie:  Tokiozaal Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep
Tijd:        20.00 uur (vanaf 19.45 uur is de zaal geopend)

De Conceptnotulen ALV 2022-2022 staan op de website (via de link: Conceptnotulen-ALV-Juni-2022) en liggen voor ter vaststelling van de vergadering.

De financiële cijfers liggen na afspraak ter inzage bij de penningmeester.

Bestuur:
Aftredend en niet herkiesbaar: Niels van Lierop
Aftredend en herkiesbaar: Maarten Rentmeester

Vacatures bestuur:
• Penningmeester (er is reeds een kandidaat)
• Bestuurslid Algemeen
• Ledenadministratie (geen bestuurslid; er is reeds een kandidaat)

Vacatures overig:
• grafisch ondersteuner Social Media en website.

Heb je interesse, meld je dan voor informatie of voor interesse via bestuur@kemphanen.nl

Wij hopen jullie te treffen voor een vruchtbare vergadering.

Bestuur Eindhoven Kemphanen

PS: Mochten er vooraf vragen of opmerkingen zijn dat kunnen die worden gestuurd naar

bestuur@kemphanen.nl.