Contributies

2024-2025
Voor 1 sept 2024
Incasso + 4%
termijn
IJshockeyschool
€ 184
n.v.t.
n.v.t.
U7 & U9 & U11
€ 583
€ 606,32
€ 60,63
U13
€ 662
€ 688,48
€ 68,85
U15
€ 709
€ 737,36
€ 73,74
U17
€ 782
€ 813,28
€ 81,33
U23
€ 782
€ 813,28
€ 81,33
*Eredivisie
Word per lid vastgesteld d.m.v. contracten
n.v.t.
n.v.t.
Kemphanen 2
€ 530
€ 551,20
€ 55,12
Kemphanen Dames
€ 450
€ 468
€ 46,80
Funteam
€ 394
€ 409,76
€ 40,98
Junior recreanten U17
€ 280
€ 291,20
€ 29,12
Fanlid
€ 15
n.v.t.
n.v.t.

Leest u onderstaande voorwaarden goed door a.u.b.

De contributie van een volledig seizoen wordt berekend over 7 maanden (september t/m maart). De Contributies zijn vastgesteld tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering op 5 juni 2024 .

De volledige contributie dient betaald te zijn binnen 30 dagen na factuurdatum (tenzij u gebruik wilt maken van automatische incasso).

*Eredivisie contributies worden per lid besproken en vastgesteld d.m.v. contracten. De Eredivisie neemt de kosten van kortingen voor eigen rekening.

Een Fan-Lid is volwaardig lid van IJshockeyvereniging Eindhoven Kemphanen en heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering wel advies- maar geen stemrecht. Daarnaast heeft een Fan-Lid geen recht op een gratis seizoenkaart voor de Eredivisie. Het Fan-Lid heeft recht op het krijgen van dezelfde informatie als ieder ander lid.

Betalingsvoorwaarden

Als u de contributie door omstandigheden niet op tijd kan betalen graag contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@kemphanen.nl

Het inschrijfformulier en/of machtigingsformulier ook graag sturen naar de penningmeester.

Als u niet op tijd betaalt dan ontvangt u een 1e herinnering met daarin het vriendelijke verzoek om alsnog binnen 14 dagen te betalen.

Bij een 2e herinnering wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht; u dient binnen 7 dagen deze kosten en het openstaande bedrag betalen.

Indien u het openstaande bedrag inclusief de kosten niet betaald na een 2e herinnering dan zal het bestuur genoodzaakt zijn uw lidmaatschap te beëindigen.

 

Automatische incasso

Dient u vóór 1 augustus 2024 aan te vragen met het hier onderstaande formulier.

Wanneer u na 1 augustus 2024 lid wordt en gebruik wilt maken van automatische incasso dan zal de penningmeester u een betalingsvoorstel doen voor de resterende maanden.

Leden die nu al gebruik maken van automatische incasso hoeven dit niet meer kenbaar te maken.

Bij automatisch incasso wordt 4% administratiekosten berekend over de te betalen contributie.

De contributie zal in 10 termijnen worden geïncasseerd op elke 1e van de maand.

Het 1e termijn wordt op 1 september 2024 van uw rekening afgeschreven en de laatste termijn op 1 juni 2025.

Betalingsvoorwaarden automatische incasso

Als een termijn door omstandigheden niet geïncasseerd kan worden dan dient u dit z.s.m. melden. Zie link naar alle formulieren.

Als wij niet kunnen incasseren dan dient u alsnog zelf het openstaande termijn binnen 3 dagen overschrijven.

Bij een 2e stornering wordt u vriendelijk verzocht om er zorg voor te dragen dat we kunnen incasseren.

Bij een 3e stornering wordt de automatische incasso beëindigd en dienst u het totale openstaande bedrag, inclusief de 4% rente, contributie binnen 14 dagen betalen.

Als u dan niet binnen 14 dagen betaald dan sturen wij u laatste herinnering en worden er € 15,- administratiekosten in rekening gebracht, u dient dan binnen 7 dagen het openstaande bedrag inclusief de 4% rente en kosten betalen.

Als u het openstaande bedrag inclusief de kosten niet binnen 7 dagen betaald dan zal het bestuur genoodzaakt zijn uw lidmaatschap te beëindigen.

Wedstrijdshirts

Om deel te kunnen nemen aan wedstijden heeft u een wedstrijdshirt met een uniek rugnummer nodig van het betreffende team. Het toekennen van rugnummers vind altijd plaats in overleg met de coach en de technische commissie.

Een wedstrijdshirt koopt u via de club. U betaald naast de contributie € 40,- (borg) voor een shirt en als u na het seizoen het shirt niet wilt houden dan levert u deze in bij de coach en u krijgt € 40,- terug via de penningmeester. Als u in de volgende teams gaat spelen moet u een wedstrijdshirt kopen; U7,U9, U11, U13, U15, U17, U23, Kemphanen 2, Kemphanen Dames.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap doet u schriftelijk met het wijzigingsformulier en dient u vóór 1 augustus 2024 te versturen naar penningmeester@kemphanen.nl of naar het postadres.

Bij opzegging van het lidmaatschap tussen 1 augustus en 30 september 2023 is een boete verschuldigd van € 50,-.

Vanaf 1 oktober 2024 kunt u het lidmaatschap niet meer zonder gevolgen opzeggen. De volledige contributie moet dan alsnog betaald worden.

 

Alle formulieren zijn hier te vinden!