Contributie

2023-2024
Voor 1 sept
Incasso
Termijn
IJshockeyschool
€ 175
n.v.t.
n.v.t.
U7 & U9 & U11
€ 555
€ 577,20
€ 57,72
U13
€ 630
€ 655,20
€ 65,52
U15
€ 675
€ 702
€ 70,20
U17
€ 745
€ 774,80
€ 77,48
U23
€ 745
€ 774,80
€ 77,48
*Eredivisie
€ 580*
€ 603,20
€ 60,32
Kemphanen 2
€ 505
€ 525,20
€ 52,52
Kemphanen 2
Trainingslid
€ 400
€ 416
€ 41,60
Kemphanen Dames
€ 350
€ 364
€ 36,40
Kemphanen Dames
Trainingslid
€ 255
€ 265,20
€ 26,52
Funteam
€ 375
€ 390
€ 39
Fanlid
€ 15
n.v.t.
n.v.t.

Leest u onderstaande voorwaarden goed door a.u.b.

De contributie van een volledig seizoen wordt berekend over 7 maanden (september t/m maart). De Contributies zijn vastgesteld tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering.

De volledige contributie dient betaald te zijn binnen 30 dagen na factuurdatum (tenzij u gebruik wilt maken van automatische incasso).

*Eredivisie inclusief 10% korting.

Wilt bij meerdere teams trainen en/of (alleen) wedstrijden spelen dan moet u dit altijd eerst melden bij de Ledenadministratie. Pas na overleg met de technische commissie zal besloten worden of we dit verzoek kunnen goedkeuren en als dat positief is dan zullen wij u contributie voorstel voorleggen.

Een Fan-Lid is volwaardig lid van IJshockeyvereniging Eindhoven Kemphanen en heeft tijdens de Algemene Ledenvergadering wel advies- maar geen stemrecht. Daarnaast heeft een Fan-Lid geen recht op een gratis seizoenkaart voor Team1. Het Fan-Lid heeft recht op het krijgen van dezelfde informatie als ieder ander lid.

 

Betalingsvoorwaarden

Als u de contributie door omstandigheden niet op tijd kan betalen graag contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@kemphanen.nl  Het inschrijfformulier en/of machtigingsformulier ook graag sturen naar de penningmeester.

Als u niet op tijd betaalt dan ontvangt u een 1e herinnering met daarin het vriendelijke verzoek om alsnog binnen 14 dagen te betalen.

Bij een 2e herinnering wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht; u dient binnen 7 dagen deze kosten en het openstaande bedrag betalen.

Indien u het openstaande bedrag inclusief de kosten niet betaald na een 2e herinnering dan zal het bestuur genoodzaakt zijn uw lidmaatschap te beëindigen.

 

Automatische incasso

Dient u vóór 1 augustus 2023 aan te vragen met het hier onderstaande formulier.

Wanneer u na 1 augustus 2023 lid wordt en gebruik wilt maken van automatische incasso dan zal de penningmeester u een betalingsvoorstel doen voor de resterende maanden.

Leden die nu al gebruik maken van automatische incasso hoeven dit niet meer kenbaar te maken.

Bij automatisch incasso wordt 4% administratiekosten berekend over de te betalen contributie.

De contributie zal in 10 termijnen worden geïncasseerd op elke 1e van de maand.

De 1e termijn wordt op 1 september 2023 van uw rekening afgeschreven en de laatste termijn op 1 juni 2024.

 

Betalingsvoorwaarden automatische incasso

Als een termijn door omstandigheden niet geïncasseerd kan worden dan dient u dit z.s.m. melden. Zie link naar alle formulieren.

Als wij niet kunnen incasseren dan dient u alsnog zelf het openstaande termijn binnen 3 dagen overschrijven.

Bij een 2e stornering wordt u vriendelijk verzocht om er zorg voor te dragen dat we kunnen incasseren.

Bij een 3e stornering wordt de automatische incasso beëindigd en dienst u het totale openstaande bedrag, inclusief de 4% rente, contributie binnen 14 dagen betalen.

Als u dan niet binnen 14 dagen betaald dan sturen wij u laatste herinnering en worden er € 15,- administratiekosten in rekening gebracht, u dient dan binnen 7 dagen het openstaande bedrag inclusief de 4% rente en kosten betalen.

Als u het openstaande bedrag inclusief de kosten niet binnen 7 dagen betaald dan zal het bestuur genoodzaakt zijn uw lidmaatschap te beëindigen.

Wedstrijdshirts

Om deel te kunnen nemen aan wedstijden heeft u een wedstrijdshirt met een uniek rugnummer nodig van het betreffende team. Als u in meerdere teams speelt dan heeft u dus meerdere shirts nodig. Het toekennen van rugnummers vind altijd plaats in overleg met de coach en de technische commissie.

Een wedstrijdshirt huurt of koopt u via de club. U betaald € 40,- (borg) voor een shirt en als u na het seizoen het shirt niet wilt houden dan levert u deze in bij de coach en u krijgt € 40,- terug via de penningmeester. Als u in de volgende teams gaat spelen moet u een wedstrijdshirt huren of kopen; U7,U9, U11, U13, U15, U17, U23, Kemphanen 2, Kemphanen Dames.

Als u al lid bent dan worden de kosten van het wedstrijdshirt in rekening gebracht samen met de contributiefactuur. Speelt u in meerdere teams dan krijgt u een aparte factuur voor dat betreffende wedstrijdshirt.

 

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap doet u schriftelijk met het wijzigingsformulier en dient u vóór 1 augustus 2023 te versturen naar penningmeester@kemphanen.nl of naar het postadres.

Bij opzegging van het lidmaatschap tussen 1 augustus en 30 september 2023 is een boete verschuldigd van € 50,-.

Vanaf 1 oktober 2023 kunt u het lidmaatschap niet meer zonder gevolgen opzeggen. De volledige contributie moet dan alsnog betaald worden.

 

Alle formulieren zijn hier te vinden!