Beleidsplan

Het beleidsplan is vastgesteld door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 juli 2021.
Je vindt het Conceptbeleidsplan door hier te klikken

The Policy Plan was determined during the General Member’s Meeting of July 14, 2021
You can download the Kemphanen Policy Plan here.