Statuten vereniging

De statuten, opgesteld op 11-06-2002 door notaris Van der Zanden, vind je hier.

Overigens heette de vereniging destijds IJsbrekers, wat later werd veranderd in Kemphanen.