Teamstaf 10 geboden

Jaarlijks wordt aan de leden teamstaf van alle teams gevraagd onderstaande convenant te ondertekenen.

 

CONVENANT AFSPRAKEN GEDRAGSREGELS COACHES, TRAINERS EN BEGELEIDERS

  1. Coaches, trainers en begeleiders hebben een voorbeeldfunctie en van hen mag een passend gedrag worden verwacht.

Dus niét: schelden, spugen, aanstootgevend gedrag, etc.

Dus wél: respect voor

– spelers
– bestuur
– tegenstanders
– scheidsrechters
– supporters
– ouders
– etc.

Kortom: behandel elkaar zoals je zelf behandeld zou willen worden!

  1. Coaches, trainers en begeleiders hebben een voorbeeldfunctie op het gebied van orde, stiptheid en discipline en oefenen opvoedende taken ook buiten de ijspiste uit.
  2. Aan de basis van een goede ijshockeyspeler staan plezier, discipline en arbeid. De coaches, trainers en begeleiders hebben in dit opzicht een opvoedende taak en voeren die uit met alle middelen en zo consequent als mogelijk.
  3. De coaches, trainers en begeleiders vermijden tijdens, voor en na de wedstrijd, kritiek op scheidsrechters.
  4. Coaches, trainers en begeleiders streven een goede samenwerking met de ouders na, richten een groepsapp in, en informeren zoveel als nodig via de groepsapp. Alle coaches en begeleiders proberen minimaal één teamactiviteit per seizoen te organiseren.
  5. Voor coaches, trainers en begeleiders geldt dat deelname aan trainers- en coördinatie- bijeenkomsten in principe verplicht zijn.
  6. Coaches, trainers en begeleiders zorgen ervoor dat trainingsmateriaal (trainingsshirts, doeltjes, pionnen, EHBO-koffer, wedstrijdshirts en slobs) goed worden onderhouden.
  7. Coaches, trainers en begeleiders zijn ervan op de hoogte dat Kemphanen plezier uiterst hoog in zijn vaandel heeft staan, en dat betekent dat er zoveel als mogelijk wordt gestreefd naar gelijke ijstijd voor iedere speler. Uitzondering is ons prestatieteam U19.
  8. Coaches, trainers en begeleiders zijn uiterst bedacht op pestgedrag en proberen iedereen het plezier in onze mooie sport te laten behouden.
  9. Coaches, trainers en begeleiders laten kleedkamers zowel uit als thuis netjes achter.

Bij onduidelijkheid of vragen over bovenstaande kan men zich wenden tot het bestuur.

 

Naam:

Team:

Getekend voor akkoord met bovenstaande: