afspraken en meer

In deze submenu’s vind je zaken die zijn afgesproken tijdens een Algemene ledenvergadering en andere zaken.